# Zmiana wersji

# Aby zmienić wersję serwera

 1. Przechodzimy do zakładki startup.
 2. W MINECRAFT VERSION z latest zmieniamy na wybraną wersje serwera np 1.20.1.
 3. Wybieramy odpowiedni obraz dockera dla wersji 1.20.1 będzie to Java 17.
 4. Musimy przejść do zakładki Ustawienia / SFTP
 5. I ponownie zainstalować serwer klikając Reinstall server pobierze to na nowo pliki serwerowe bez ich usunięcia oraz zmieni wersje serwera.

# Dla serwera Forge

 1. Przchodzimy do zakładki startup.
 2. W MINECRAFT VERSION z latest zmieniamy na wybraną wersje serwera np 1.12.2.
 3. W FORGE VERSION wpisujemy wersje forge dla serwera np 1.12.2-14.23.5.2860 link do storny Forge Minecraft
 4. Wybieramy odpowiedni obraz dockera dla wersji 1.12.2 będzie to Java 8.
 5. Musimy przejść do zakładki Ustawienia / SFTP
 6. I ponownie zainstalować swerwer klikając Reinstall server pobierze to na nowo pliki serwerowe bez ich usunięcia oraz zmieni wersje serwera.