# Jak podpiąć bazę danych?

# Podpięcie

  1. Rozpocznij od przejścia do zakładki o nazwie Pliki, a następnie wybierz plik o nazwie server.cfg.
  2. Jeżeli w pliku istnieje linijka zawierająca tekst set mysql_connection_string "...", to proszę ją usunąć.
  3. Dodaj linijkę set mysql_connection_string "server=mysql.iallinone.pl;database=<nazwa_bazy>;userid=<nazwa_uzytkownika>;password=<haslo_do_bazy>" do server.cfg i zamień CIĄG POŁĄCZENIA na skopiowaną wartość.